0666111000
Xem Văn hóa Đa dạng
首页 >LuckyPalace88
【thiên hạ bet đăng nhập】Khi nào được hủy đặt cọc để bán giá cao hơn mà không phải đền tiền?
发布日期:2024-07-15 13:30:18
浏览次数:669

Tôi liên lạc đặt vấn đề trả 12 triệu đồng đặt cọc cho thương lái đầu tiên. Nhưng ông này đòi tôi phải đền gấp đôi,àođượchủyđặtcọcđểbángiácaohơnmàkhôngphảiđềntiềthiên hạ bet đăng nhập tức 24 triệu đồng. Tôi không đồng ý và ông ấy dọa kiện.

Chúng tôi có mời chính quyền tham gia giải quyết. Tôi đưa ra ý kiến sẽ trả đủ số tiền cọc hoặc sẽ bán lúa đủ số tiền 12 triệu đồng đã nhận thôi. Người thương lái thứ nhất này không đồng ý, đề xuất 2 phương án: đền cọc 24 triệu đồng hoặc bán lúa cho ông ta với giá mới, nâng lên 7.200 đồng/kg. Nếu không, ông ấy thưa tôi ra tòa.

【thiên hạ bet đăng nhập】Khi nào được hủy đặt cọc để bán giá cao hơn mà không phải đền tiền?

Cho tôi hỏi trường hợp này ai đúng ai sai? Tôi nên làm gì?

【thiên hạ bet đăng nhập】Khi nào được hủy đặt cọc để bán giá cao hơn mà không phải đền tiền?

Đọc giả Võ Tấn

【thiên hạ bet đăng nhập】Khi nào được hủy đặt cọc để bán giá cao hơn mà không phải đền tiền?

Luật sư tư vấn

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0333444777

FAX:0111555777

Copyright © 2024 Powered by Xem Văn hóa Đa dạng